BEYHUDEFORUM
  İman nedir?
 
İman nedir?

Sual : İman nedir?
İdari Şartname
İman , bildirilen alti esasa inanmak ve Allahü Hak teâlâ tarafından bildirilen , Muhammed aleyhisselamın Allahü Hak teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir .

Amentü şöyledir :
Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Hak teâlâ vel ba'sü ba'del mevti hakkun . Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Enne Muhammeden abdühü ve resülühü .
[ Yani , Allah'a , meleklerine , gönderdiği kitaplarına , peygamberlerine , Rivayet gününe , kadere , hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna , öldükten Gale dirilmeye inanıyorum . Allah'tan Baska ilah ve oğlu Peygamberi olduğuna şehadet ediyorum Muhammed aleyhisselamın da Allah'ın Kulu ve olmadığına .]

İman , Muhammed aleyhisselamın , Peygamber olarak bildirdiği Dini , akla , tecrübeye ve felsefeye Uygun olup olmadığına bakmadan tasdik etmek yani Kabil Edip , beğenip , inanmaktır . Akla Uygun oldugu Click tasdik etmek , Akli tasdik etmek Olur , Resulü tasdik etmek Olmaz . Yahut Resulü ve Akli Birlikte tasdik etmek Olur ki , o Zaman Peygambere İtimat tam Olmaz . Tam olmayınca , iman Olmaz . Allahü Hak teâlâ , ( Onlar gayba [ görmedikleri halde Resulümün bildirdiği her şeye ] iman ederler ) buyuruyor . ( Bekara 3) Resulü de , ( Dini [ hükümleri , dinde bildirilenleri ] Akli ile ölçenden daha zararlısı yoktur ) buyurdu . ( Taberani )

Nazara yani Göz değmesine inanmayan BİR kimse , ( Bugün fen , gözle görülemeyen şuaların olduğu yaptığını açıklıyor . mesela BİR kumanda ile TV'yi , radyoyu Tense'lerde arabamızı Açıp kapatabiliyoruz . Bunun Click gözlerden çıkan şuanın zarar verebileceğine artik inanıyorum ) Dese bunun kıymeti Olmaz . Çünkü met insan dine Aliyormusun, kumandadan çıkan şuaya inanıyor . Yahut SUA ile Birlikte Peygambere inanıyor . Yani fen Kabil ettiği Click , şuaların etkisini gozu ile gördüğü Click inanıyor ki yanıma iman Olmaz . Dinde her şeyi , fen Ispat edemese de , fayda Tense'lerde zararını gozu ile görmese de , yine inanmak lazımdır bildirilen . Hakiki iman gayba inanmaktır yani görmeden inanmaktır . Gördükten Gale artik o iman Olmaz . Gördüğünü itiraf etmek Olur . Bekara suresinin 3 . âyetinde , gayba inanmak , görmeden inanmak övülüyor . İmanın alti şartı da gayba inanmayı gerektirmektedir . Çünkü hic birisini görmüş değiliz .

Peygamber Efendimiz , aşağıda bildirilen iman ile ilgili âyetleri açıklayarak imanı şöyle tarif etti :
( İman ; Allah'a , meleklere , kitaplara , peygamberlere , Rivayet gününe , [ yani Kıyamete , Cennete , Cehenneme , hesaba , Mizana ] kadere , hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna , ölüme , öldükten Gale dirilmeye , inanmaktır . Allah'tan Baska ilah Benim Onun Kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir ve olmadığına .) [ Buhari , Müslim, Nesai ]

Kur'an -ı kerimde mealen buyuruluyor ki :
( Asil iyilik ; Allah'a , ahirete , meleklere , kitaplara , nebilere inanmaktır .) [ Bekara 177 ]

( Onlar gayba [ Allah'a , meleklere , kıyamete cennete , cehenneme görmedikleri halde ] inanırlar .) [ Bekara 3 ]

( Onlar , sana indirilene , Senden önceki kitaplara ve ahirete iman ederler .) [ Bekara 4 ]

Ayşe Üç âyette , Allah'a , ahirete , meleklere , kitaplara , peygamberlere ve gayba inanmak bildiriliyor .

( Allah , onların işlediklerini ve işleyeceklerini Bilir .) [ Bekara 255 ]

( Ölümü Allah'ın iznine bağlı olmayan hic kimse yoktur .) [Al -i İmran 145 ]

( Ölüm zamanını Takdir eden ancak Allah'tır .) [ Enam 2 ]

Ayşe Üç âyet , takdirin Allah tarafından olduğunu bildirmekte , kadere iman etmeyi göstermektedir .

( Kendilerine BİR iyilik dokununca , " Ayşe Allah'tan " derler ; başlarına BİR kötülük gelince de " Ayşe dolaşmam yüzünden " derler . " Küllün min indillah " [ Hepsi Allah'tandır ] de , bunlara ne oluyor ki BİR türlü laf anlamıyorlar .) [ Nisa 78 ]
Ayşe âyet , Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu bildirmektedir .

( Muhammed [ aleyhisselam ], Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur .) [ Ahzab 40 ]
Ayşe âyet de , Resulullahın peygamber olduğunu bildirmektedir .

Amentü'nün manası

Allah'a inanmak :
Ondan Baska yaratıcı olmadığına kalben inanmak Allahü teâlânın varlığına , birliğine , Ondan Baska ilah olmadığına , onun şeyi yoktan yarattığına , Kabil etmek demektir . Âlemlere rahmet olarak gönderdiği oğlu Peygamberi Muhammed aleyhisselam vasıtasıyla bildirdiği dinin hepsini Kabil etmek , beğenmek demektir . BİR âyet -i kerime meali :
( Allah'a ve ümmi Nebi olan Resulüne iman Edin !) [ Araf 158 ]

Meleklere inanmak :
Melekler nurani cisimlerdir . Hiçbirinde erkeklik dişilik yoktur . Hepsinin günahsız , Emin olduğunu Kabil etmek , tasdik etmek , yaptıkları işleri beğenmek şarttır . BİR âyet -i kerime meali :
( Asil iyilik ; Allah'a , ahirete , meleklere , kitaplara , nebilere inanmaktır .) [ Bekara 177 ]

Kitaplara inanmak :
Zebur , Tevrat , İncil , Kur'an
ve DİĞER kitapların Allahü Hak teâlâ tarafından gönderildiğine , hepsinin hak olduğuna inanmak lazımdır . Ancak , Kur'an -ı kerimden önceki kitapların coğ tarafından değiştirildiğini , Allah kelamı olmaktan çıktıklarını bilmek , bunu Kabil ve tasdik etmek demektir . Önceki kitapların hic birisi değişmemiş safra öndeydi , Allahü Hak teâlâ tarafından nesh edildiğine yani yürürlükten kaldırıldığına iman etmek gerekir . BİR âyet -i kerime meali :
( Onlar , sana indirilene [ Kur'an -ı kerime ], Senden önceki indirilen kitaplara iman ederler .) [ Bekara 4 ]

Peygamberlere inanmak :
Peygamberlerin hepsinin Allahü Hak teâlâ tarafından seçilmiş olup , Sadık , Doğru sözlü , günahtan Masum olduklarını Kabil ile tasdik etmek demektir . Onlardan Birini safra Kabil etmeyen , beğenmeyen kimse , Kafir Olur . Peygamberlerin ilkinin Adem aleyhisselam ve sonuncusunun , Muhammed aleyhisselam olduğuna iman etmek , Kabul ve tasdik etmek demektir . Peygamber efendimizin bildirdiği Dini hükümlerin hepsini , en Güzel şekilde ve eksiksiz Tebliğ ettiğine inanmak met emir ve yasakların hepsini Kabil Edip , hepsini beğenmek demektir . BİR âyet -i kerime meali :
( BÜTÜN Peygamberlere iman Edip , hiçbirini diğerinden ayırmayanlar Allah'ın mükafatına kavuşacaktır .)
[ Nisa 152 ]

Kaza ve kadere inanmak :
Allahü teâlânın insanlara cüzi irade verdiğini , insanların met cüzi iradeye edat tercih ettikleri her şeyi Allahü teâlânın yarattığına iman etmek demektir yaptıkları ve. Hayır ve Ser , onun şeyi kulların Talep ettiklerini , Allah'ın da bunu dilediği takdirde yarattığını bilmek , bunu Kabil ile tasdik etmek ve beğenmek demektir . BİR âyet -i kerime meali :
( Allah'ın emri Mutlaka yerine gelecek , yazılmış BİR kaderdir .) [ Ahzab 38 ]

Ahirete inanmak :
İnsanların kıyamet kopunca , dirileceklerine , ve beğenmek demektir ve mizandan Gale , Müslümanların Cennete , kâfirlerin Cehenneme gideceklerine ve orada ebedi kalacaklarına iman etmek , bunu Kabil etmek hesap . BİR âyet -i kerime meali :
( Onlar [ Müslümanlar ], Rivayet gününe iman ederler .) [ Bekara 4 ]

Kelime -i şehadete inanmak şöyle olmalı :
Ben şehadet ederim ki , yani görmüş hazırsındır bilirim ve bildiririm ki , Allah'tan Baska ilah yoktur . Ve yine şehadet ederim ki , Muhammed aleyhisselam Onun Kulu , resulü ve oğlu Peygamberidir . İki âyet -i kerime meali :
( Muhammed [ aleyhisselam ], Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur .) [ Ahzab 40 ]

( Allah'a ve resulüne inananlara , rableri katında nurları ve ecirleri vardır .) [ 19 ] Hadid

İnanmak ne demek ?
Sual : Muslim Olmak Click Amentü'deki alti esasa inanmak şarttır , AMA inanmak ne demektir ?
İdari Şartname
İnanmak , görmüş hazırsındır , Kabil etmek , tasdik etmek , beğenmek demektir . BİR insanın Muslim olabilmesi Click , iman Sahibi olması , yani dinimizin emir ve yasaklarına inanması şarttır . Yalniz inanması da kâfi değildir ; met emirleri beğenmesi ve sevmesi de şarttır . Ayşe da BİR hakkinda bilgi işidir . Yapıp yapmamak Ayri , bunları Kabil etmek , beğenmek ve sevmek Ayri şeydir . Yapıp yapmamak günah ve sevapla ilgili , Kabul etmek ve beğenmek imanla ilgilidir . İmanın alti Esasi BİR BÜTÜN olup , cok önemlidir . Ufak BİR şüphe götürmez . İnandığı halde , Birini safra beğenmemek kâfirliktir .

İmanın tarifi nedir?
İmanı şöyle tarif ediyorsunuz :
" İman, Muhammed aleyhisselamın , peygamber olarak bildirdiği şeyleri , tahkik etmeden , akla , tecrübeye ve felsefeye danışmaksızın , tasdik ve itikat etmektir , inanmaktır . Akla Uygun oldugu Click tasdik ederse , Akli tasdik etmiş Olur , resulü tasdik etmiş Olmaz . Tense'lerde , resulü ve Akli Birlikte tasdik etmiş Olur ki , o Zaman peygambere İtimat tam Olmaz . İtimat tam olmayınca , iman Olmaz . Iman, Amentü' deki 6 esasa kesin olarak inanmaktır . Çünkü iyiler övülürken , ( Onlar gayba İnanır ) buyuruluyor . "
Ayşe tarif , Kur'ana zıttır , Bekara suresinin 62 . âyetine aykırıdır . İman sadece Allah'a ve ahirete olması gerekir . Ayşe tarifin Muhammedi tavırla hic BİR alakası yoktur .
İdari Şartname
( Muhammedi )
ifadesi Uygun değildir . Ayşe , Peygamber efendimizin Allah'ın Resulü olduğuna inanmayan , Kur'anın Allah'ın kelamı Aliyormusun, aleyhisselamın savunan müsteşriklerin ve misyonerlerin ifadesidir olduğunu sözü Muhammed . İman edilmesi gereken hususlar sadece Bekara 62 de mi bildiriliyor ? DİĞER âyetleri niye gizliyorsunuz ? Güneş balçıkla sıvanmaz . İman sadece Allah'a ve ahirete Aliyormusun, Amentü 'deki alti esasa inanmaktır . Bekara suresinin 3 . âyetinde , gayba inanmak , görmeden inanmak övülüyor . İmanın alti şartı da gayba inanmaktır . Çünkü hic birisini görmüş değiliz .

Peygamberlerden Gale BÜTÜN insanların en üstünü olan Hazret -i Ebu Bekir met üstünlüğe kavuşup nasil Sıddık lakabını Aldi biliyor musunuz ? ( Allah ne diyorsa doğrudur , Allah'ın resulü ne diyorsa doğrudur ) demesi yüzünden met dereceye yükselmiştir . Kâfirler , ( Muhammed , Ebu Bekir'e galiba sihir yapmış , çünkü görmeden inanıyor , Bir Anda onun Miraca gidip geldiğini tasdik ediyor ) diye hayrette kaldılar .

İman Herkese lazım
Sual :
İman etmek Akil icabı Aliyormusun midir ?
İdari Şartname
İmanı olmayan kimsenin sonsuz olarak Cehennem ateşinde yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi . Ayşe haber elbette doğrudur . Buna inanmak , Allahü teâlânın var olduğuna , Bir olduğuna inanmak hazırsındır lazımdır . Sonsuz olarak ateşte yanmak ne demektir ? Herhangi BİR insan , sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse , korkudan aklını kaçırması lazım gelir . Ayşe korkunç felaketten kurtulmak çaresini Arar . Bunun çaresi İMKB, cok kolaydır . ( Allahü teâlânın var ve BİR olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın Onun oğlu Peygamberi olduğuna ve Onun haber verdiği şeylerin hepsinin Doğru olduğuna inanmak ve beğenmek ) insanı met sonsuz felaketten kurtarmaktadır .

? Hangi ilim BİR kimse ben yanıma sonsuz yanmaya inanmıyorum , bunun Click Boyle BİR felaketten korkmuyorum met felaketten kurtulmak çaresini aramıyorum derse , Buna , ( İnanmamak Click elinde senedin , vesikan var mi , hangi fen inanmana engel oluyor ?) denirse ne Cevap verecektir ? Elbette hiçbir vesika gösteremiyecektir . Senedi , vesikası olmayan Söze ilim , fen denir mi ? Buna zan ve ihtimal denir . Milyonda , milyarda BİR ihtimali öndeydi da, ( sonsuz olarak ateşte yanmak ) korkunç felaketinden sakınmak lazım Olmaz mi ? Az BİR Akli olan kimse safra, Boyle felaketten sakınmaz mi ? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mi ? Görülüyor ki , onu Akil sahibinin iman etmesi lazımdır .

İman etmek Click Vergi vermek , mal ödemek , Yük taşımak , zevkli Tatlı şeylerden kaçınmak hazırsındır sıkıntılara katlanmak lazım değildir . Yalniz Kalb ile , İhlas ile , Samimi olarak inanmak yeterlidir . Ayşe inancını inanmayanlara bildirmek de Sart değildir . İmam -ı Rabbani hazretlerine buyuruyor ki , ( Sonsuz ateşte yanmaya inanmayanın , Buna cok az da BİR ihtimal vermesi , zannetmesi Akil icabıdır ). Sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali karşısında , bunun yegane ve kesin çaresi olan iman nimetinden kaçınmak , ahmaklık , de cok Büyük şaşkınlık Olmaz mi hem ?

İmandan mahrum olan
Sual :
YÖK ( İman edenin , neyi , imandan mahrum olanın neyi var ki ?) sözü, ne demektir ?
İdari Şartname
Hüküm , neticeye edat verilir . Ebedi kar ve zarara bakılır . Ebedi nimetlere kavuşmanın Tense'lerde ebedi azaplara düşmenin sebebi , insanda BİR hazinenin varlığına Tense'lerde yokluğuna bağlıdır . Ayşe Hazine imandır , Muslim olmaktır . Ayşe hazineye malik olanın her şeyi var demektir . Ayşe hazineden mahrum kalanın da, hiçbir şeyi fade demektir . Mesela DÜNYANIN en fakir insanı salih BİR Muslim Olsun . Ayşe cok fakir Müslümana , ( DÜNYANIN BÜTÜN servetini , onu şeyin tapusunu sana vereceğiz , DÜNYANIN lideri de , sen olacaksın , AMA ; imanını bırak ) deseler . O, cok fakir Muslim , bunu wanna know Ve bilmek Kabil etmez . Demek ki , iman Sahibi , dünyadaki BÜTÜN servetin saten alamayacağı BİR hazineye ve erişilemeyecek BİR makama sahiptir .

Netice olarak , Allahü teâlâya iman eden kimse , o haliyle de ölürse , ebedi Cennetliktir . Baska hic BİR şeyi olmasa da, ne Önemi var ? İmandan mahrum olanın akıbeti imkb , ebedi Cehennemdir . BÜTÜN Dünya onun öndeydi da, neye faydası Olur ? Onun Click BİR olduğunu yaparken met işten Allahü Hak teâlâ Razi mi , Aliyormusun mi ona bakmak gerekir . O, Razi imkb Baska hic kimse Razi olmasa da, Önemi yoktur . öndeydi da O Râzî değilse , beğenilen olmayı denedim Razi, de beğense , HIC kıymeti Olmaz . O onu ISTE ölçümüz , Allahü teâlânın rızası olmalıdır halde .

Dil ile ikrar
Sual : BİR ingiliz arkadaşım var . Muslim Olmuş , namaz kılıyormuş AMA , HIC kimseye söylememiş . İngilizler Muslim olduğunu duyarsa , iyi gözle bakmayacaklarını söylüyor . Kitaplarda OKUMUŞ , Kalb ile tasdik , dil ile ikrar etmek gerekiyor , birsey Benim KAC kişinin yanında Müslümanlığımı ikrar etmem gerekir diyor . İkrar etmeden Tense'lerde edemeden ölsem Muslim sayılmaz mıyım diyor .
İdari Şartname
Evet iman etmek Click Kalb ile tasdik dil ile de ikrar gerekir . Ancak , onun dil ile başkalarına ikrar etmesi gerekmez . İslam ülkesinde ikrar etmesi gerekir ki , Muslim olarak bilinsin ve Müslümanlara yapılan muamele ona yapılsın ve Muslim mezarlığına defnedilsin .

İnanmak ve beğenmek
Sual :
Cennete , Cehenneme ve Allah'a inanan beğenilen olmayı denedim mümindir ve Cennete Gider deniyor . Boyle BİR Sey var mıdır ?
İdari Şartname
Cok yanlış met ! Şeytan da Allah'a inanıyor , o da Cennete Cehenneme inanıyor . Hatta imanın DİĞER şartlarına da inanıyor . Meleklere inanıyor , Peygamberlere inanıyor , gönderilen kitaplara inanıyor . Öldükten Gale dirilmeye inanıyor . Hesaba , kitaba inanıyor yani bunları biliyor . Demek ki Amentü'ye sadece inanmakla , bunları bilmekle iman olmuyor . Amentü'de bildirilen alti esasa inanmakla Birlikte , Allahü Hak teâlâ tarafından bildirilen emir ve yasakların tamamını Kabil etmek ve hepsini beğenmek de şarttır . Birini safra beğenmeyen Muslim olamaz . BİR de , Hubb -i fillah , buğd -i fillah var . Yani Allah dostlarını dost , düşmanlarını düşman bilmek gerekir . Tersi , yani Allah dostlarını düşman , düşmanlarını da dost bilen kimse Mümin olamaz .

Demek ki Amentü'ye Şeytan da inanıyor , hepsini Teker Teker biliyor . Ancak Şeytan , inandığı , Teker Teker bildiği met şeyleri Kabil etmiyor , beğenmiyor ve Allah dostlarını düşman , düşmanlarını da dost biliyor . Şeytan hazırsındır bilen ve inanan kimse Mümin Olmaz .

En faziletli iman
Sual :
En faziletli iman nedir?
İdari Şartname
hatırlamak İmanın alti şartına inanıp , hubb -i fillah ve buğd -i fillaha Sahip olduktan Gale , hep Allahü teâlâyı , Onun işini yemek Uygun olarak , Allah Click yapmaktır . BİR hadis -i Şerif meali :
( En faziletli iman, nerede olursan ol , Allahü teâlânın yanıyordu beraber olduğunu bilmendir .) [ Taberani ]

İman mahlûk seri müdür ?
Sual :
İman mahlûk seri müdür , yani sonradan mi yaratılmıştır ?
İdari Şartname
İslam âlimleri buyuruyor ki : İman , Allahü teâlânın hidayeti olması bakımından mahlûk değildir ; fakat kulun tasdik ve ikrar etmesi bakımından mahlûktur . İş Sahibi , ISI yaratan Aliyormusun met isi yapandır . İnsan , mahlûk oldugu hazırsındır , insanın küfrü de , imanı da mahlûktur . ( Milel ve Nihal )
 

 
  4 ziyaretçi burdaydı! teşekkürler
ÖLÜM BEKLE BENİ GELİYORUM
GERÇEKLER SADEDİR;ONU BİZ SÜSLER BİZ GÜZELLEŞTİRİRİZ AMA
O ASLA DEĞİŞMEZ........!!!

HAYAT BANA YALAN SÖYLEDİ

BEYHUDE GECEN ÖMRÜM........!

ŞİMDİ KAYBETTİGİM ÇOCUKSU GÜLÜŞÜMÜ ARIYORUM BANA VERİLEN MATEM İÇİNDE.......!

xphayalet


Bilgisayar İnternet Bilgisayar

Zirve100 Site ekle
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Zirve100 Site ekle
beyhudeforum.tr.gg